Kredīta galvojums

AizdevumsŠodienas kredītu pasaulē, liela daļa aizdevumu ir pieejami bez ķīlas un bez galvotāja. Tomēr, saņemot lielāku aizdevumu, jūs varat būt spiests uzrādīt papildus garantiju, ka aizdevums tiks atmaksāts un aizdevējs nenokļūs zaudējumos. Ja aizdevējs vēlas papildus nodrošinājumu jūsu maksātspējai, apliecinājumu, ka aizdotā summa tiks atmaksāta, var tikt prasīta ķīla vai galvotājs.

Kas īsti ir kredīta galvojums? Tā ir trešā puse, kura informē aizdevēju, ka ir gatava uzņemties atbildību par jūsu aizdevumu, galvo, ka to atmaksāsiet laikā un pilnīgi. Šādā gadījumā aizdevējs izsniedz jums aizdevumu, bet galvotājs uzņemas daļu riska. Ja neesat atmaksājis aizdevumu, kavējat maksājumus, tad aizdevējs var vērsties pie jūsu galvotāja un pieprasīt aizdevuma atmaksu no galvotāja.

Pirms vērsties ar šādu prasību pie galvotāja, aizdevējs dos jums dažādas iespējas pašiem risināt šo situāciju. Ja nespējat to risināt vai atsakāties sadarboties ar aizdevēju, aizdevējam ir tiesības vērsties ar parāda atmaksas prasību pie jūsu galvotāja. Sākoties parāda piedziņas procesam, var rasties ļoti lielas problēmas gan jums, gan jūsu galvotājam. Šādās situācijās aizdevēja galvenais mērķis ir atgūt maksimāli lielu aizdevuma daļu. No jums vai no jūsu galvotāja piedzītie līdzekļi, tas nav īpaši svarīgi, jo tie ir līdzekļi, kurus aizdevējs ir aizdevis un pelnījis atgūt.

Ja esat par galvotāju piesaistījis kādu draugu, šāda situācija var būt ļoti smaga. Šādā veidā var izpostīt pat labāko draudzību. Ja galvotājs ir jums uzticējies un jums ir radušās problēmas līdz tādam brīdim, ka aizdevējs jau vēršas pret jūsu galvotāju, tad šī uzticība ir izpostīta. Neskatoties uz apstākļiem, kas iespaidojuši jūsu maksātspēju, galvotājs ir spiests risināt šo situāciju, lai izvairītos no smagākām sekām jau pret sevi. Šādi jūs esat novēluši atbildības nastu uz citas personas pleciem.

(Visited 55 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.