Kas ir ārkārtas dividendes?

 

Kas ir ārkārtas dividendes un ar ko tās atšķiras vienkārši no dividendēm?

Ārkārtas dividendes parasti tiek aprēķinātas, ja ir paredzamas straujas uzņēmuma attīstības izmaiņas uz negatīvo pusi, un, lai akcionāri joprojām gūtu peļņu, tiek sasaukta ārkārtas dividenžu sapulce, kurā tad tiek lemts par izmaksām, to apjomu un termiņu. Ja piemēram tavs SIA ir ar pamatkapitālu 2800 EUR un vai vairāk, tad ir jāatceras, ka ārkārtas dividendes drīkst aprēķināt tikai tad, ja dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienā šai sabiedrībai nav nodokļu parādu vai citas neizpildītas saistības kā arī nav atliktu vai kavētu sadalītu nodokļu maksājumu un sabiedrības veicamie nodokļu maksājumi nebūs samazināti.

Dažas kompānijas Latvijā spēj nodrošināt milzīgu peļņu un ārkārtīgi izdevīgus nosacījumus savas kompānijas labā. Kā piemēram AS “Latvenergo” dividenžu nominālā vērtība ir 1 EUR katra un kopējais akciju skaits ir 1 288 531 097, kas ir vien no lielākajiem un ietekmīgākajiem uzņēmumiem Latvijā. 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem.

Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu. Investori spēlē lielu lomu Latvijas uzņēmumu attīstībā un dividenžu sadalīšanā, tāpēc ir svarīgi zināt to viedokli. Uzņēmumi ar pozitīvu investoru vērtējumu, saņems lielāku finansiālu atbalstu nekā uzņēmumi ar negatīvu investoru vērtējumu.

Populārākie Latvijas uzņēmumi, kuri piesaista investoru acis ir Latvenergo, Latvijas balzams, Latvijas gāze, Olain farm, Olympic Entertainemnt Group, Grindeks kā vispopulārākie un protams tiem seko garš saraksts ar uzņēmumiem, kuros ir izrādīta liela investoru interese un pēc Lursoft.lv uzņēmumu ievāktās informācijas tiek sadalītas šo uzņēmumu dividendes.

Ja ir peļņa par aprēķinātajām ārkārtas dividendēm un tiek samazināta pārskata gada peļņa. Aprēķinātās ārkārtas dividendes norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot pirms posteņa, pārskata gada peļņa vai zaudējumi, jaunu posteni – aprēķinātās ārkārtas dividendes.

Nav peļņas, bet ir zaudējumi vai peļņa ir mazāka par uzņēmuma aprēķinātajām ārkārtas dividendēm, tad aprēķinātās ārkārtas dividendes vai to pārsnieguma daļu norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī  pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

(Visited 167 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.