Iedzīvotāju attieksme pret mikrokredītiem

Socioloģiskie pētījumi rāda, ka vairākums ātro kredītu nozares klientu ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu. Tie īpaši uzsver, ka izvēlēties pieteikties vai nepieteikties ātrajiem kredītiem ir viņu pašu darīšana, cilvēki negrib, lai šādus jautājumus izlemj kāds cits viņu vietā. Tā pat tiek uzsvērts, ka bez ātrajiem kredītiem būtu grūti iztikt mūsdienu situācijā.

(Visited 131 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *