Finanšu lietas lietpratējiem

Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaicīgi vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla instrumentu. Izvēloties finanšu institūciju savu personīgo līdzekļu noguldījumam ir svarīgi izvēlēties tādu ar labu reputāciju un pieredzi finanšu līdzekļu pārvaldībā.

Svarīga ir riska un peļņas sakarība. Uz riska un peļņas likumsakarības balstās finanšu vadība, analizējot un izdarot secinājumus par katra darījuma veikšanas potenciālo peļņu, kā arī riska iespējamību. Tātad veicinot uzņēmuma kapitāla vērtības palielināšanu, jo lielāka būs peļņa, jo lielāka riska pakāpe konkrētajam darījumam. Izvēloties ātro kreditēšanas iestādi svarīgi ir ņemt vērā procentu likmi. Tā ir fiksētā ienākuma procentu likme, kas tiek noteikta pie aizdevuma saņemšanas un ir izteikta kā procenti no nomināla. Jāpievērš uzmanība prasībām un saistībām. Tās ir ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam, to ieskaitot, par ko vienojās darījuma aktā, kas tiek parakstīts darījuma slēgšanas brīdī. Ja persona izvēlas banku pensijas uzkrāšanai, tā automātiski kļūst par līdzekļu pārvaldītāju, kas pārvalda privātā pensiju fonda līdzekļus.

Līdzekļu pārvaldītājs ir atbildīgs par Pensiju Plānā uzkrāto iemaksu izvietošanu vērtspapīru tirgū un citos aktīvu veidos saskaņā ar izstrādāto Ieguldījumu politiku. Ir svarīgi atcerēties, ka nevienam līdzekļu pārvaldītājam nepieder īpašuma tiesības uz pensiju plānā uzkrātajiem līdzekļiem un vērtspapīriem. Pārvaldītāja tiesības atļauj tikai ar šiem līdzekļiem rīkoties. Reputācijas celšanai, finanšu institūcijām ir svarīga starptautiskā finanšu sadarbība. Ne vienmēr pats galvenais mērķis ir peļņas gūšana. Piemēram, Starptautiskās Finanšu Korporācijas galvenais mērķis kā visām pasaules bankas grupas institūcijām ir cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana jaunattīstības valstīs. Eiropas fondi ir lielākais daudzpusējo aizdevuma avots un pašu kapitāla finansēšanā privātā sektora projektiem jaunattīstības valstīs. Tās mērķis ir radīt cilvēkiem iespēju izbēgt no nabadzības, gūt panākumus dzīvē un veicināt ilgtspējīgu privātā sektora attīstību. Izdarot izvēli par labu kādai no finanšu institūcijām, kredīta ņemšanai, pensijas fondu izveidei vai ieguldījumu veikšanai ir jāveic pieejamo banku un iestāžu sniegto pakalpojumu izvērtēšana un salīdzināšana. Kā arī jāņem vērā iestādes reputācija un pakalpojumu kvalitāte. Pirms tiek veikta jebkāda veida sadarbība ar turpmākajiem finansu partneriem, finanšu institūcijas ņem vērā bankas vai iestādes profesionalitāti un pieredzi valsts tirgū.

(Visited 109 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.